Symboliek Vlinder:

Vermoedelijk is er geen ander dier zo symbolisch geworden door het proces van transformatie en gedaante verwisseling als de vlinder. De vlinder is het symbool voor verandering in het hogere. Net zoals bij sterven van de mens, ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel, zoals een vlinder haar pop. Ook heeft de vlinder een religieuze betekenis en wordt zij in sommige geloofsovertuigingen gezien als de drie stadia die de ziel door loopt: leven, dood en wederopstanding.

De vlinder staat ook symbool hoe we in het leven bewust kunnen veranderen, nieuwe voorwaarden kunnen creëren en wensen kunnen verwezenlijken. Elke dag transformeren...veranderen we...en kunnen wij ons ontpoppen in  soortgelijke levensfases als de vlinder. 

Zo staat de eifase van de vlinder voor de geboorte van een idee. In het larvenstadium is het tijd om te bepalen of het idee zal worden omgezet naar daad. De coconfase is het stadium om het idee te vereenzelvigen en binnen ons te verbinden. En tot slot: het tevoorschijn komen van de vlinder: de geboorte van een nieuwe werkelijkheid.

Gedaanteverwisseling en schoonheid zoals de transformatie van een vlinder en aan de andere kant de vergankelijkheid van de vreugde.

Met deze symboliek zijn onze asstenen ook tot vorming gekomen: Zij staan symboliek voor leven in al haar facetten.